Mijn missie

Het aantal alleenwonende ouderen in Nederland stijgt. Door de vergrijzing die optreedt en mensen worden steeds ouder.

Het systeem van ouderenzorg is in Nederland zo ingericht dat u zelf steeds meer verantwoordelijk bent voor uw eigen zorg en is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig blijft wonen. Iets wat de meeste van u graag zouden willen, maar in de praktijk blijkt het vaak erg moeilijk om de regie over uw eigen leven te houden.

Met het ouder worden neemt ook vaak de mobiliteit af en wordt u steeds meer afhankelijk van uw omgeving.

Op uw kinderen kunt u niet altijd een beroep doen, waardoor u ongewenst meer aan huis gekluisterd bent. Het contact met de omgeving wordt minder, de wereld om u heen wordt kleiner.

Mijn missie is om het langer zelfstandig blijven wonen van ouderen te verbeteren. Persoonlijk heb ik met mijn eigen ouders ervaren wat hun behoeften zijn en dat ons zorgstelsel daar zwaar in tekort schiet. Hierdoor ben ik op zoek gegaan naar een uitdaging waar ik voldoening uit kan halen, wat mij gelukkiger maakt en waarmee ik anderen ook gelukkig kan maken. Door middel van een stukje persoonlijke aandacht wil ik proberen eenzaamheid te voorkomen of weg te nemen en uw wereld weer enigszins te vergroten.

Wellicht kan een hobby weer opgepakt worden die u zelfstandig niet meer kunt uitvoeren.

Door goed te luisteren naar uw wensen kunnen we samen veel bereiken.

Zorg

In Nederland heeft iedereen die niet zonder ondersteuning kan, recht op een PGB (Persoonsgebonden Budget). Hiermee kan zorg of begeleiding op maat ingekocht worden. Ook kunt u ondersteund worden vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of mogelijk uw zorgverzekeraar.

Zoekt u iemand die contacten kan leggen met instanties zoals CAK (Centraal Administratie Kantoor), CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), gemeente enz.? Hiermee kan ik u helpen en namens u contacten onderhouden en de besteding van een eventueel PGB budget begeleiden.

Ik kom graag persoonlijk bij u langs om geheel vrijblijvend kennis met u te maken en te bespreken waarmee ik u en uw mantelzorger kan helpen. Ik werk volledig onafhankelijk, niet vanuit een instelling of zorgverzekeraar. Uw belang staat bij mij dus altijd voorop.

Samen met u organiseer ik het hele proces rondom de specifieke zorgvraag.

Welzijn

U wilt en kunt uw kinderen niet altijd belasten met uw eenzaamheid. Ze wonen wellicht ver bij u vandaan en hebben vaak zelf ook een druk leven. De kans dat u in een sociaal isolement raakt is aanwezig. Om te proberen dit te voorkomen wil ik graag met u een kopje koffie drinken, een wandeling maken, een spelletje doen enz.

Gezelschap en persoonlijke aandacht is voor u erg belangrijk.

Tevens kan ik u, en uw rolstoel/rollator, begeleiden naar een bezoek aan bv de dokter, het ziekenhuis of een verjaardag. Iets waar u uw kinderen dan niet mee hoeft te belasten.

Uiteraard staan integriteit en betrouwbaarheid bij mij hoog in het vaandel.

Wonen

Zelfstandig wonen begint met goede ondersteuning in huis. Daarom help ik u graag met de boodschappen doen, met of voor u te koken en u te begeleiden bij uw maaltijd.

Tevens verricht ik licht huishoudelijk werk, kan ik uw post behandelen enz.

Maar bovenal behoud ik graag, samen met u, de structuur in het dagelijkse leven.

Hoe ga ik te werk?

Stap 1: Ik kom persoonlijk bij u langs

Ik ga samen met u en uw eventuele mantelzorgen in gesprek. Met elkaar bepalen we waar de zorgvraag ligt en bekijken we waarmee ik u kan helpen. We bespreken mijn tarieven en eventueel maak ik voor u een offerte.

Stap 2: U wilt mijn hulp en advies

Ik ga een en ander voor u uitzoeken, inplannen en regelen.

Stap 3: Duidelijke overzichten werkzaamheden

Ik houd u en uw mantelzorger regelmatig op de hoogte over de werkzaamheden die ik verrricht heb en de stand van zaken.

Uiteraard staan integriteit en betrouwbaarheid bij mij hoog in het vaandel!