In Nederland heeft iedereen die niet zonder ondersteuning kan, recht op een PGB (Persoonsgebonden Budget). Hiermee kan zorg of begeleiding op maat ingekocht worden. Ook kunt u ondersteund worden vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of mogelijk uw zorgverzekeraar.

Zoekt u iemand die contacten kan leggen met instanties zoals CAK (Centraal Administratie Kantoor), CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), gemeente enz.? Hiermee kan ik u helpen en namens u contacten onderhouden en de besteding van een eventueel PGB budget begeleiden.

Ik kom graag persoonlijk bij u langs om geheel vrijblijvend kennis met u te maken en te bespreken waarmee ik u en uw mantelzorger kan helpen. Ik werk volledig onafhankelijk, niet vanuit een instelling of zorgverzekeraar. Uw belang staat bij mij dus altijd voorop.

Samen met u organiseer ik het hele proces rondom de specifieke zorgvraag.